Calendario de envíos

O noso calendario de envíos aos subscritores está delimitado con exactitude. Isto é que cada tres meses facemos entrega das dúas novas obras publicadas dentro da primeira semana dos meses de xaneiro, abril, xullo e outubro respectivamente.

Ao dar de alta unha subscrición, o novo subscritor recibirá como primeira entrega as dúas obras xa publicadas e correspondentes ao trimestre en curso. Este primeiro envío non se rexe polo calendario anterior senón que se fará o antes posible conforme ao estipulado nas condicións de envío e devolucións para obras soltas, é dicir, nun máximo de 9 días laborables.